logo
banner-221

HOTLINE

0919654476

banner-3-124x350

Đài Loan (Trung Quốc) sửa đổi, bổ sung quy định mới liên quan đến công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài

1. Sửa đổi điểm 15, khoản 1, Điều 31 quy định về điều kiện cấp phép và gia hạn cấp phép của công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài. Theo quy định mới này, công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài sẽ không được gia hạn cấp phép hoặc bị huỷ bỏ giấy phép nếu trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép các công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài có số lao động bỏ trốn trong vòng 30 ngày đầu sau khi nhập cảnh đạt đến tỷ lệ và số người quy định tại Bảng 2 Điều 31 .XEM TẠI ĐÂY


thong-tin-xkld-dai-loan-2024-2


2. Sửa đổi Điều 31.1 quy định cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) định kỳ vào các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm kiểm tra số lượng và tỷ lệ lao động nước ngoài bỏ trốn trong vòng 30 ngày (thay vì 1 tháng như trước đây) sau khi nhập cảnh của các công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài nếu vượt quá số lượng và tỷ lệ trong Bảng 2 của Điều 31 sẽ thông báo cho Cơ quan đại diện của Đài Loan (Trung Quốc) tại nước ngoài để tạm dừng cấp thị thực cho lao động nước ngoài do công ty dịch vụ nhân lực đó phái cử.


thong-tin-xkld-dai-loan-2024-1


3. Sửa đổi khoản 12, Điều 15 quy định điều kiện cấp phép thành lập, gia hạn cấp phép của công ty môi giới nhân lực Đài Loan (Trung Quốc) nếu người lao động nước ngoài bỏ trốn trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh, nguyên nhân là do công ty môi giới nhân lực Đài Loan (Trung Quốc) không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tiếp nhận người lao động nước ngoài thì những lao động bỏ trốn này sẽ bị tính vào số lượng và tỷ lệ lao động bỏ trốn của công ty môi giới nhân lực Đài Loan (Trung Quốc), không tính vào số lượng và tỷ lệ lao động bỏ trốn của công ty dịch vụ nhân lực nước ngoài.

4. Các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2024.

Ngày 20/02/2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn số 228/QLLĐNN-ĐLAM XEM TẠI ĐÂY thông tin như trên để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Đánh giá

banner-2-124x350
Copyrights © 2024 by VINACOHR