logo
banner-221

HOTLINE

0919654476

banner-3-124x350

Ngành nông nghiệp Hy Lạp

nong-nghiep-hy-lap-1

Ngành nông nghiệp Hy Lạp sử dụng khoảng 400.000 người, chiếm 10% tổng số việc làm trên tất cả các lĩnh vực. Gần một phần ba dân số Hy Lạp sống ở khu vực nông thôn, vượt quá mức trung bình của EU. Phần lớn trong số khoảng 700.000 trang trại của cả nước là tương đối nhỏ, với quy mô trang trại trung bình là 7 ha và hơn 70% có diện tích dưới 5 ha.

Tuy nhiên, lĩnh vực này phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bao gồm trình độ giáo dục nông nghiệp và kỹ năng kỹ thuật số thấp của nông dân, dân số nông nghiệp già đi, quy mô trang trại nhỏ và mức độ hợp tác thấp. Hơn nữa, việc áp dụng đổi mới công nghệ và giải pháp kỹ thuật số còn kém.

Hy Lạp cũng phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, với tỷ lệ rác thải được chôn lấp vượt quá mức trung bình của EU. Việc sử dụng sản phẩm theo chu kỳ, mặc dù đã tăng từ 2,4% tổng lượng nguyên liệu vào năm 2016 lên 5,4% vào năm 2020, vẫn thấp hơn mức trung bình 12,4% của EU. Những con số này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải thực hiện các cam kết quốc gia trong hoạt động hàng ngày.

 

nong-nghiep-hy-lap-2

 

Những thách thức đáng chú ý vẫn tồn tại trong lĩnh vực Đa dạng sinh học, bất chấp sự tồn tại của Kế hoạch chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học được thành lập vào năm 2014, trong đó đưa ra một lộ trình đầy tham vọng. Có sự chậm trễ rõ rệt trong việc đạt được các mục tiêu đa dạng sinh học, đặc biệt là trong trường hợp bảo tồn và quản lý các khu vực được bảo vệ (NATURA). Từ năm 2010 đến năm 2022, Hy Lạp mất 9,79ha diện tích rừng tự nhiên, chiếm hơn 25% tổng diện tích đất.

Hơn nữa, chỉ có 3% dân số cho biết tình trạng an ninh lương thực ở mức thấp hoặc rất thấp vào năm 2022, khiến Hy Lạp đứng ở vị trí cao nhất trong bảng phân bổ Chỉ số An ninh Lương thực Toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gần đây (2022-23) đã tác động tiêu cực đến khả năng chi trả của các mặt hàng thực phẩm đối với một bộ phận dân số không đáng kể. Các sáng kiến ​​chính sách đã giúp giảm thiểu tác động, nhưng đây vẫn là vấn đề đáng lo ngại trong những năm tới.

 

nong-nghiep-hy-lap-5

 

Mục tiêu và chỉ tiêu trọng điểm quốc gia

Hy Lạp đã cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào tháng 12, song song với EU, sau lần đệ trình đầu tiên vào tháng 3 năm 2015. Bản cập nhật này dựa trên thỏa thuận của Hội đồng Châu Âu, thừa nhận tình hình kinh tế và xã hội đặc biệt do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra , đòi hỏi phải có các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ sự phục hồi và khả năng phục hồi của nền kinh tế của các Quốc gia Thành viên.

Với tư cách là thành viên EU, Hy Lạp đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng là thực hiện đầy đủ Gói Fit-for-55 và giảm 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030, so với mức của năm 1990.

Nước này đã cam kết ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học bằng cách mở rộng các Khu bảo tồn để bao phủ 30% đất liền và nước biển vào năm 2030.

 

nong-nghiep-hy-lap-4

 

Hy Lạp đã tăng mục tiêu về công suất Năng lượng tái tạo lên 27,8 GW (không bao gồm các nhà máy thủy điện) vào năm 2030.

Các mục tiêu về khí hậu đã được đưa vào Kế hoạch Khí hậu và Năng lượng Quốc gia, được thành lập vào năm 2019 và được cập nhật vào năm 2023. Kế hoạch này nêu ra các cột mốc quan trọng cho năm 2030 và đặt ra lộ trình trung hạn để đạt được sự cân bằng về khí hậu vào năm 2050.

Hy Lạp có kế hoạch mở rộng diện tích canh tác hữu cơ thêm 20%, đồng thời giảm 50% việc sử dụng và nguy cơ sử dụng thuốc trừ sâu.

Đánh giá

banner-2-124x350
Copyrights © 2024 by VINACOHR