logo
banner-221

HOTLINE

0919654476

banner-3-124x350

Thủ tục đi làm việc ở nước ngoài đối với thị trường UAE

A. Điều kiện đối với người lao động

1. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

3. Có ý thức chấp hành pháp luật và tư cách đạo đức tốt;

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

5. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam;

6. Không thuộc trường hợp cấm nhập cảnh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận người lao động.


xay-dung-tai-uae-5


B. Thủ tục đăng ký đi làm việc ở nước ngoài

I. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu lao động, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài

  1. Nộp hồ sơ

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại UAE, phải đăng ký và nộp hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép đưa người lao động đi làm việc ở nước thuộc khu vực đó.

Trước khi đăng ký và nộp hồ sơ, người lao động tham khảo thông tin về doanh nghiệp có giấy phép đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài và các hợp đồng đã được chấp thuận tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn).

Ngoài ra, đối vơi người lao động đi theo doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;


xay-dung-tai-uae-1


  1. Tuyển chọn, đào tạo

- Sau khi nộp hồ sơ, người lao động được sơ tuyển và tổ chức khám sức khỏe tại các cơ sở y tế đáp ứng điều kiện khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước tiếp nhận.

- Căn cứ vào yêu cầu của hợp đồng, người lao động có thể được đào tạo về tay nghề và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu về trình độ tay nghề và ngoại ngữ của chủ sử dụng lao động trước khi thi tuyển.

- Các ứng viên sẽ được đại diện chủ sử dụng lao động kiểm tra trình độ tay nghề và ngoại ngữ (nếu yêu cầu).

  1. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và xin thị thực/visa làm việc

- Người lao động sau khi trúng tuyển phải tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết (về quy định pháp luật liên quan, phong tục tập quán nước đến làm việc, các điều kiện hợp đồng lao động, v.v.) và được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng;

- Người lao động phải hoàn thiện hồ sơ để xin visa/thị thực đi làm việc.


xay-dung-tai-uae-2


  1. Ký hợp đồng và xuất cảnh

Sau khi có thị thực/visa đi làm việc, người lao động phải:

- Ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài và giữ 01 bản Hợp đồng;

- Nộp chi phí xuất cảnh: như tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền mua vé máy bay, tiền ký quỹ (nếu có) và đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (100.000 VNĐ/người);

- Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, người lao động đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam (Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán).

5. Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và về nước

Người lao động có trách nhiệm tiến hành thanh lý hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài.

II. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân

1. Điều kiện đối với người lao động

Ngoài các điều kiện ở mục A, người lao động phải có Hợp đồng lao động ký với chủ sử dụng lao động nước đến làm việc và Giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi thường trú cấp.


xay-dung-tai-uae-3


2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký

a) Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú bao gồm:

- Đơn đăng ký (theo phụ lục 07 trong Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007) kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân (Hợp đồng lao động), có bản dịch bằng tiếng Việt;

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức.

b) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân cho người lao động, nếu không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.


xay-dung-tai-uae-4


Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình khi người lao động làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.

c) Người lao động hoàn thiện hồ sơ để xin visa/thị thực đi làm việc và đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (100.000 VNĐ/người) trước khi xuất cảnh.

Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, người lao động đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam (Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán).

Đánh giá

banner-2-124x350
Copyrights © 2024 by VINACOHR